DA LI ANDROIDI JEDU SILICIJUMSKE PLJESKE?

„Istorija svake veće galaktičke civilizacije teži ga prođe kroz tri zasebne i prepoznatiljive faze, a to su preživljavanje, istraživanje i produhovljenje, drugačije poznate kao faze Kako, Zašto i Gde. Na primer, za prvu fazu osobeno je pitanje ‘Kako ćemo da jedemo?’ za drugu ‘Zašto jedemo?’ a za treću ‘Kuda ćemo na ručak?’ Daglas Adams „Autostoperski…